SORSASTUS ALAVUDEN METSÄSTYSSEURAN ALUEELLA !

Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea rauhoitettu. Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Kalliosaaren ja Isolahden lahdenperän rauhoitus on poistettu. Kuivasjärvellä ei saa sorsastaa elokuussa klo. 23:00 – 05:00 välisenä aikana ja
syyskuussa 22:00 – 05:00 välisenä aikana.

Kirkkojärvi (Alavudenjärvi)rauhoitetaan sorsastukselta kokonaan.
Suositellaan myös, ettei kosteikkoalueilla sorsasteta (maanomistajien toivomus).

Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu.
Vesilintumetsästyksessä käytetään muita lain sallimia patruunoita.
Mikko Vehniä myy lupia säletakommolla paikalla ollessaan.
Mikon tavoittaa numerosta 0400-016086. Lupia saa myös Kimmon Konepajalta!