Jäseneksi?

Alavuden metsästysseura ry:n jäseneksi pyrkivät valitaan ensin koejäseniksi. Koejäsenen tulee olla aktiivinen ja osallistua vuoden aikana erilaisiin seuran toimintoihin ja tutustua seuran käytäntöihin. Jäsenyyttä anoneelle voidaan myydä koejäsenen kausikortti. Vuoden kuluttua koejäsenestä voidaan tehdä varsinainen jäsen, jolla on täydet metsästysoikeudet seurassa. Koejäsenellä on metsästävän jäsenen oikeudet, paitsi ei hirvieläinten metsästysoikeutta ja oikeutta tuoda vieraita vieraskortilla.

Metsästysseuran uudet jäsenet valitsee yleinen kokous johtokunnan esityksestä. Allekirjoitettu jäsenanomus jätetään johtokunnan jäsenelle käsittelyä varten.