Kiintiöt

Teräshaulien käyttökielto päättyy Alavuden metsästysseuran alueella.

Alavuden metsästysseura on kokouksessa määrittänyt seuraavat kiintiöt:

Kanalinnut: 

Kanalintukiintiö on 2 lintua, joista toinen saa olla metso ja yksi peltopyy.

Koppelo on rauhoitettu.

 Pyy, jänis ja rusakko eivät kuulu kiintiöön.

Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöihin.

Kauris:

Seuran kauriskiintiö on 16 yksikköä.

Kauriille ei aseteta metsästäjäkohtaista kiintiötä, vaan kauriita saa metsästää kiintiön salliessa. Kyttäysjahdissa saa ampua vuorokaudessa vain yhden kauriin/metsästäjä.

Kaadot pyritään suorittamaan tasaisesti koko seuran alueelta.

Kaurisporukan vetäjinä toimivat:

Jari Reinikka 0400-868755

Sami Alajoki 040-5175430.

Kyttäysjahtiin lähdöstä ja jahdista poistumisesta on ilmoitettava vetäjälle. Myös koiralla tapahtuvasta kaurisjahdista on ilmoitettava kummalle tahansa vetäjälle.

Mahdolliset kaadot ilmoitettava ensitilassa vetäjälle ja sihteerille kiintiön seuraamista varten. Muista merkitä kaadot Oma Riistaan!

Kotisivuilla ylläpidetään saaliskiintiön ajantasainen tilanne.

Kevätpukkijahdista päättää johtokunta myöhemmin.

Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöön.