SORSASTUS ALAVUDEN METSÄSTYSSEURAN ALUEELLA !

Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea rauhoitettu. Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Kalliosaaren ja Isolahden lahdenperän rauhoitus on poistettu. Kuivasjärvellä ei saa sorsastaa elokuussa klo. 23:00 – 05:00 välisenä aikana ja
syyskuussa 22:00 – 05:00 välisenä aikana.

Kirkkojärvi (Alavudenjärvi)rauhoitetaan sorsastukselta kokonaan.
Suositellaan myös, ettei kosteikkoalueilla sorsasteta (maanomistajien toivomus).

Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu.
Vesilintumetsästyksessä käytetään muita lain sallimia patruunoita.
Mikko Vehniä myy lupia säletakommolla paikalla ollessaan.
Mikon tavoittaa numerosta 0400-016086. Lupia saa myös Kimmon Konepajalta!

HIRVI-ja VALKOHÄNTÄPEURAJAHTI 2020!

Viimeinen ilmoittautumispäivä vuoden 2020 hirvijahtiin on la 15.8.2020 ilmoittautuminen Juha Alajoelle! Hirvipalaveri on to 27.8.2020 seuran majalla klo: 17.30. Hirvijahti alkaa 10.10.2020 . Kokoonnutaan majalle klo: 7.30.

Ilmoittautuminen valkohäntäpeurajahtiin la 15.8.2020 mennessä Sami Alajoelle! Valkohäntäpeuran metsästys alkaa 1.9.2020 ja päättyy 15.2.2021. Valkohäntäpeurajahdin säännöt on luettavissa kotisivuilta.

Hirvijahti on päättynyt 24.10.2020 kaikki kaatoluvat on käytetty.

Valkohäntäpeurajahti jatkuu!