Alavuden metsästysseuran mestaruusammunnat.

TULOKSET: Lintu sarja yleinen: 1. Sami Alajoki 66, 2. Antti-Jussi Mäkynen 54, 3. Matti Reinikka 44, 4. Antti Järvinen 34 , 5. Kai Lehtinen 30 , 6. Roope Vehniä 12.

Lintu sarja yli 55 vuotta: 1. Erkki Perälä 71.

Hirvi sarja yleinen: 1.Sami Alajoki 85 , 2. Antii-Jussi Mäkynen 79 , 3. Antti Järvinen 74 , 4. Matti Reinikka 69 , 5. Mikko Vehniä 62 , 6. Kai Lehtinen 58 , 7. Roope Vehniä 50.

Hirvi sarja yli 55 vuotta: 1.Erkki Perälä 81 , 2. Juha Alajoki 76 , 3. Pertti Lähdevuori 49 , 4. Juha Mikkonen 39 , 5. Antti Mäkynen 30.

Kiitokset osanottajille!

SORSASTUS ALAVUDEN METSÄSTYSSEURAN ALUEELLA !

Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea rauhoitettu. Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Kalliosaaren ja Isolahden lahdenperän rauhoitus on poistettu. Kuivasjärvellä ei saa sorsastaa elokuussa klo. 23:00 – 05:00 välisenä aikana ja
syyskuussa 22:00 – 05:00 välisenä aikana.

Kirkkojärvi (Alavudenjärvi)rauhoitetaan sorsastukselta kokonaan.
Suositellaan myös, ettei kosteikkoalueilla sorsasteta (maanomistajien toivomus).

Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu.
Vesilintumetsästyksessä käytetään muita lain sallimia patruunoita.
Mikko Vehniä myy lupia säletakommolla paikalla ollessaan.
Mikon tavoittaa numerosta 0400-016086. Lupia saa myös Kimmon Konepajalta!

HIRVI-ja VALKOHÄNTÄPEURAJAHTI 2020!

Viimeinen ilmoittautumispäivä vuoden 2020 hirvijahtiin on la 15.8.2020 ilmoittautuminen Juha Alajoelle! Hirvipalaveri on to 27.8.2020 seuran majalla klo: 17.30. Hirvijahti alkaa 10.10.2020 . Kokoonnutaan majalle klo: 7.30.

Ilmoittautuminen valkohäntäpeurajahtiin la 15.8.2020 mennessä Sami Alajoelle! Valkohäntäpeuran metsästys alkaa 1.9.2020 ja päättyy 15.2.2021. Valkohäntäpeurajahdin säännöt on luettavissa kotisivuilta.

Hirvijahti on päättynyt 24.10.2020 kaikki kaatoluvat on käytetty.

Valkohäntäpeurajahti jatkuu!

Valkohäntäpeuran metsästys kaudella 2020.

Alavuden metsästysseura perustaa tulevana jahtikautena erillisen peuraporukan, johon kaikilla seuran jäsenilla on oikeus liittyä. Peraporukan säännöt hyväksytään kesäkokouksessa. Peuraporukkaan liittyvältä edellytetään ampumataidon ylläpitämistä ja harjoitusammuntoihin osallistumista. Harjoitusammunnat alkavat 19.7.2020.

Valkohäntäpeuran metsästyssäännöt luettavissa sivuilta. (Jäsenille–> säännöt)