Laki metsästyslain 21 § väliaikaisesta muuttamisesta!

Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Pöntöntekotalkoot peruttu!

Tälle keväälle suunnitellut telkänpönttöjen tekotalkoot jouduttiin perumaan valtioneuvoston julistaman kokoontumiskiellon vuoksi. Yritetään järjestää talkoita ensikeväänä.

Koirat kiinni 1.3.-19.8.2020!

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa sunnunntaina 1.3. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisajan aikana. Metsästyslain mukaisena koirien kiinnipitoaikana rauhoittamattoman riistaeläimen metsästys on sallittua muulla kuin ajavalla koiralla edellyttäen, ettei koira häiritse rauhoitettuja luonnoneläimiä.